MFA

MEDIC FIRST AID ® is wereldwijd actief en uitermate innovatief op het gebied van eerste hulpverlening cursussen voor bedrijven, industrie en de individuele wereld burger. Niet voor niets wordt het product op de markt gebracht door meer dan 80.000 instructeurs in 10 verschillende talen verdeeld over meer dan 120 landen en zijn reeds meer dan 9 miljoen eerste hulpverleners door Medic First Aid ® Instructeurs opgeleid.

Wij als MFA ® Europe Training Center geven diverse trainingen op het gebied van eerste hulpverlening.

C.O.T.A. verzorgd de training door een praktische aanpak
De trainingen worden gegeven aan de hand van een gestructureerd methodeboek. Wij kiezen voor een actieve lesmethode, waarbij de cursist vooral zelf aan het ‘doen’ is. Immers, eerste hulpverlening bestaat uit doen! En dat eerste hulpverlening een serieuze aangelegenheid is, wil niet zeggen dat er niet gelachen mag worden. Wij geloven erin, dat wanneer je iets met plezier doet je in de praktijk sneller over zult gaan tot actie.

Erkenning
De cursussen van MFA ® voldoen aan de voorwaarden en eindtermen voor levensreddende handelingen zoals deze zijn vereist door de Arbo-wet, de WHVBZ en Regeling Kinder EHBO voor Gastouders. Daarnaast is MFA ® wereldwijd erkend en aanbevolen door de WHO (World Health Organisation) en conform de richtlijnen va de ERC (Europese Reanimatie Raad), de AHA (American Heart Association) en de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad).

Het MFA ® Europe certificaat wordt Europees erkend. De certificering is uitbesteed aan het NIKTA (Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg Training & Advies, geaccrediteerd door het Centrale Accreditatie Register).

Wat leer op de MFA training?

  • De eerste schakel in de hulpverleningsketen. Je leert dat een slachtoffer in zo goed mogelijke conditie aan de zorg van professionele hulpverleners wordt overgedragen. Dit doet hij door verergering en uitbreiding van stoornissen en letsels te voorkomen en de kans op complicaties te verkleinen. Hij onderneemt geen acties die de behandeling door de professionele hulpverleners bemoeilijken.
  • Verzorgen van eenvoudige letsels en klachten zelf en laat de verdere moeilijkere zorgverlening over aan het slachtoffer zelf, diens omgeving of de gealarmeerde specialisten.
  • Dat de Eerste hulp, zoals uitgewerkt door Medic First Aid ® Europe, in overeenstemming is met wat onder de beroepsbeoefenaren te doen gebruikelijk is en niet verder gaat dan de hulp die een leek, gezien vanuit geneeskundig oogpunt en de huidige medische consensus daarover, verantwoord kan geven.
  • Het verlenen van Eerste hulp soms tot psychische nood kan leiden, zowel bij slachtoffers als bij de hulpverleners en dat dan opvang en begeleiding noodzakelijk kan zijn.(nazorg en/of slachtofferhulp)

De Eerste hulpverlener is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem verleende Eerste hulp en dat die op pijl moet blijven door het regelmatig volgen van de noodzakelijke retraining bij C.O.T.A..

 

Klik hier voor onze prijzen