VCA (-VOL)

Opleiding VCA Basis

 Doel

Met het volgen van de 2-daagse cursus VCA worden de volgende doelen bereikt:

 • Toename van het veiligheids-, gezondheids- en milieubewustzijn
 • Toename van het inzicht van de cursist in de risico’s die verbonden zijn aan de verschillende werkzaamheden
 • Verhoging van de kennis van bouwspecifieke persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en materialen
 • Aantoonbaar maken van de VGM-kennis van de medewerkers aan derden

Na het volgen van de cursus VCA weet elke deelnemer aan welke risico’s hij tijdens zijn werkzaamheden bloot gesteld kan worden en welke maatregelen daartegen te nemen zijn.

Inhoud

Tijdens de opleiding VCA wordt er aandacht besteed aan de volgende veiligheidsitems:

 • Veiligheidswetgeving
 • Risico’s en preventie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand-en explosiegevaar
 • Besloten ruimten
 • Gevaren bij lassen / werkvergunning
 • Gereedschapsmachines. Gereedschappen, hijsen en tillen
 • Werken op hoogte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Locatie

De cursussen worden hoofdzakelijk in het trainingcentre te Westerhoven of Beesd gehouden. Hier zijn alle faciliteiten voorhanden om de cursus in de juiste sfeer en omgeving te geven. Het Trainingcentre beschikt over een bluscontainer waarin tevens blusoefeningen worden gehouden. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid de cursus op uw locatie te verzorgen. Voorwaarde hierbij is dat u minimaal 10 cursisten aanmeldt.

Examen

Het examen wordt afgenomen door het NIBHV en geeft bij voldoende resultaat recht op het landelijk geaccepteerd diploma, dit diploma is tien jaar geldig.

N.B. Wij verzorgen ook trainingen VCA-VOL (t.b.v. leidinggevende)
Klik hier voor onze prijzen